Välkommen med din intresseanmälan för trygghetslägenhet.

Trygghetslägenhet är avsett för äldre (65 år) som är för friska för äldreboende men vill ha mer trygghet och social samvaro än vad dom kan få i sina nuvarande hem. Till skillnad från äldreboenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det ett krav att bostäderna skall vara funktionellt utformade, att boendet ska ha gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt personal/ bovärd på angivna tider.

Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i trygghetslägenhet.